Dokument, který popisuje základní myšlenku vaší firmy, dlouhodobý cíl a cestu jak jej dosáhnout. Neopomíjí podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Při jeho studii se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti.

Podnikatelský plán by měl obsahovat:

  • cíle podnikatele
  • financování
  • rizikové faktory
  • silné a slabé stránky konkurence
  • strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů

Pomáhá nám lépe se orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. Existují různé varianty, záleží tedy na nás, podnikatelých, jakou formu bude podnikatelský plán obsahovat.