Daňové přiznání je akt občana (fyzické osoby) či právnické osoby vůči státu, kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Nedoplatek daně následně státu zastoupenému finančním úřadem odvede, přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího období. Daňové přiznání se vztahuje vždy k určitému časovému období, nejčastěji ke kalendářnímu roku a k určité dani vyměřené státem, například dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani z nemovitých věcí a dalších. Každé daňové přiznání je třeba odevzdat v určeném termínu.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a je vztaženo vždy ke kalendářnímu roku nebo jeho části.

V České republice je možné podat následující daňová přiznání

pro daně z příjmů:

  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob

pro nepřímé daně:

  • přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)

pro majetkové daně:

  • přiznání k dani z nemovitých věcí
  • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
  • přiznání k dani silniční

Z nepřímých daní se spotřební daň neuplatňuje pomocí daňového přiznání, ale plátci jsou registrováni k provozování tzv. daňového skladu.

Daňové přiznání je možno podat v papírové podobě nebo elektronicky. Elektronické podání je ale možné pouze ve formátu XML, finanční správa nepřijímá daňová přiznání ve formátu PDF.

 

zdroj: wikipedia.cz