Začínající podnikatel není povinen se přihlásit jako plátce DPH. Můžete však tak učinit dobrovolně.

Důvody proč se přihlásit jako plátce DPH bezesporu jsou, nicméně je vhodné je konzultovat s účetní. Ne za každých podmínek se jedná o efektivní rozhodnutí. Záleží na povaze podnikání, dodavatelích a bezesporu i odběratelech vašich služeb.

Příklad:

Budeme li nakupovat zboží od plátce DPH a dále jej distribuovat rovněž firmám (plátcům DPH), je výhodné se také registrovat jako plátce DPH a naopak. Budou-li naši koneční zákazníci fyzické osoby jako například ve stánku s prodejem zmrzliny, není pro nás nijak výhodné být plátcem DPH.

Ze zákona se musíme stát plátci DPH za těchto okolností:

  • Povinnost se stát plátce DPH začíná v těchto případech:dosažení obratu 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a méně
  • nákupem zboží v EU nad částku 326 000 Kč, nebo nákupem zboží podléhající spotřební dani, nebo nákupem automobilu
  • jsme členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH
  • nabýváme majetek privatizací nebo prodejem podniku
  • pokračujeme v podnikání po zemřelé/m, která/ý byl/a plátcem DPH
  • nakoupíme zboží v EU (blíže viz níže)
  • přijali jsme službu od zahraniční osoby
  • poskytli jsme určitou službu plátci z jiného státu EU (Zde si ale musíme dát o pozor. V případě, že prodáme například na Slovensko plátci DPH propisku za 5 Kč, stáváme se plátci DPH. Pokud tam prodáme neplátci, plátci DPH se nestáváme. Tomu tak je do doby, než překročíme určitý tamní limit. Po té se stáváme plátci DPH v té příslušné zemi.)
  • ostatní – méně časté případy jsou vyjmenovány v §94 zákona o DPH