Silniční daň ze zákona platí firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti.

Výše silniční daně se u osobních aut odvíjí od objemu motoru:

 • do 800 cm3 – 1200 Kč
 • nad 800 cm3 do 1250 cm3 – 1800 Kč
 • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 – 2400 Kč
 • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 – 3000 Kč
 • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 – 3600 Kč
 • nad 3000 cm3 – 4200 Kč

U nákladních aut se určuje sazba silniční daně podle počtu a povoleného zatížení náprav.

Každá fyzická nebo právnická osoba využívající vozidlo k výdělečné činnosti se musí k placení silniční daně zaregistrovat – nejdéle ve lhůtě nejbližší splatnosti zálohy na daň.

Poplatníkem silniční daně je ve většině případů provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Povinnost platit silniční daň máte i v případě, že půjčíte auto jinému člověku, který ho bude využívat k podnikání. Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za pracovní cesty, na kterých využívá zaměstnanec vlastní auto. V takovém případě musí zaměstnavatel zaplatit silniční daň i za toto vozidlo, ačkoli není zapsaný v  technickém průkazu.

Osvobození od silniční daně:

 • samojízdné pracovní stroje
 • zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla
 • speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní značka

Další skupina vozů je od silniční daně osvobozena, přesto jsou jejich vlastníci povinni podávat daňové přiznání, i když výsledná daň je nulová. Osvobození od silniční daně upravuje §3 zákona o silničních daních, jedná se například o:

 • vozy do 12 tun, které jezdí na alternativní pohonné hmoty jako LPG, CNG, na elektřinu nebo na hybridní pohonné hmoty
 • zametací vozidla a značkovače silnic
 • hasičské vozy a také vozidla provozovaná civilní obranou, bezpečnostními sbory nebo vozidla poskytovatele zdravotních služeb
 • vozidla, která mají míň než čtyři kola a jsou v technickém průkazu zapsána jako kategorie L
 • vozidla, která zabezpečují linkovou a vnitrostátní dopravu