Potřebujete k Vašemu podnikání webovou prezentaci nebo eshop a příliš se neorientujete v názvech z této oblasti? Úplný základ je rozlišit dva názvy a to…

Doména

Doména je adresa, pod kterou lze Vaši internetovou prezentaci na internetu nalézt, např. www.carheating.cz

Tato písmenná adresa reprezentuje konkrétní IP adresu, která je jedinečná. Pro uživatele je určitě snadnější přistoupit na www stránky přes psanou adresu než vyťukáním čtyřech čísel – IP adresy.

Domény se rozdělují podle úrovně:
• doména 1. úrovně – nejvyšší, tzv. top-level doména (TLD) nebo národní doména, například .cz
• doména 2. úrovně – ihned za národní doménou, například zmíněný carheating.cz
• doména 3. úrovně (někdy nazývána subdoména) – například eshop.carheating.cz
• domény dalších úrovní.

Webhosting

Samotný webhosting je pronájem prostoru pro internetové stránky na cizím serveru. Poskytovatel webhostingu poskytne vlastníkovi internetové prezentace, což budete Vy právě po registraci výše zmíněné domény, prostor na svém serveru. Ten je 24 hodin denně připojen k Internetu. Webhosting je tedy fyzické umístění domény neboli Vaší prezentace na konkrétním serveru poskytovatele, odkud jsou stránky zpřístupněny veřejnosti přes internet.