Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je vědět, zda musíme už během prvního roku platit zálohy na pojištění. Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme od počátku činnosti měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění. Pokud ji máme jen jako vedlejší činnost, doplatíme zdravotní i sociální pojištění až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu

Daňová evidence

Máme několik možností, jak zajistit evidenci ke své samostatné činnosti, které budou podkladem pro daňové přiznání. Buď celý rok schováváme příjmové i výdajové doklady a uděláme podle nich daňovou evidenci, nebo výdajové doklady neschováváme a spočítáme výdaje procentem z příjmů. Také můžeme počátkem roku sjednat paušální daň.

DPP – Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce ( DPP ) je výhodný způsob, jak si legálně zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru zaměstnanci, kterým stačí přivýdělek. Dohoda o provedení práce musí být písemná. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti.   Vzorová smlouva DPP ke stažení.

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je výhodný způsob, jak zaměstnat na menší úvazek pro pravidelnou činnost zaměstnance, kterému stačí přivýdělek. Pokud je totiž uzavřena na maximálně 2500 Kč měsíčně, z odměn se neodvádí žádné zdravotní ani sociální pojištění. Potřebujeme-li činnosti jednorázového charakteru, použijeme spíše Dohodu o provedení práce.   Vzorová smlouva DPČ ke stažení.

Které příjmy se nedaní?

Přivýdělek u zaměstnance do 6000 Kč za rok. Studenti, lidé pobírající důchod nebo rodičovský příspěvek s přivýdělkem do 15 000 Kč za rok. Dědictví Stipendia ze státních rozpočtů anebo příspěvky ze spolků či odborových organizací. Náhrada majetkové či nemajetkové újmy, odškodnění a pojistná plnění kromě náhrady za ztrátu příjmu nebo za poškození věci, která spadá