Podnikatelský plán

Dokument, který popisuje základní myšlenku vaší firmy, dlouhodobý cíl a cestu jak jej dosáhnout. Neopomíjí podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Při jeho studii se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Podnikatelský plán by měl obsahovat: cíle podnikatele financování rizikové faktory silné a slabé stránky konkurence

Podnikatelský účet

Podnikatelský účet sice není povinným, ale ulehčí nám v účetnictví spousty práce. Je vždy lepší mít jeden účet jen k podnikání vzhledem k větši přehlednosti v účetnictví. K založení účtu bude fyzická osoba potřebovat živnostenské oprávnění a průkaz totožnosti, v některých případech také osvědčení o registraci u finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ). Při sepisování smlouvy o vedení účtu bude

Druhy živností

Živnosti jsou rozděleny do 2 základních skupin – koncesované a ohlašovací. Živnosti ohlašovací jsou obsáhlejší a dělí se tak na 3 druhy (řemeslné, vázané a volné). Živnosti volné, jsou u podnikatelů nejrozšířenějším druhem živností a není nutná odborná způsobilost, tak jako u ostatních, které podléhají regulaci státu. Živnosti koncesované  Koncesované živnosti smějí být provozovány na

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší právně přípustná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci za práci v pracovněprávním vztahu. V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Stanovení minimální mzdy od 1. ledna 2018 je dvacátou změnou této mzdové veličiny od jejího zavedení a její výše činí 12 200,- Kč. 2007 leden 8 000 Kč 48,10 Kč/hod

Živnostenský list

Před zahájením podnikání nebo jiné samostatné činnosti zvážíme, zda k činnosti, kterou budeme provozovat, vůbec potřebujeme živnostenské oprávnění. Pokud budeme například hudebníky, autory článků do novin, daňovými poradci nebo znalci, živnostenské oprávnění nepotřebujeme. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění.

Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je vědět, zda musíme už během prvního roku platit zálohy na pojištění. Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme od počátku činnosti měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění. Pokud ji máme jen jako vedlejší činnost, doplatíme zdravotní i sociální pojištění až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu

Daňová evidence

Máme několik možností, jak zajistit evidenci ke své samostatné činnosti, které budou podkladem pro daňové přiznání. Buď celý rok schováváme příjmové i výdajové doklady a uděláme podle nich daňovou evidenci, nebo výdajové doklady neschováváme a spočítáme výdaje procentem z příjmů. Také můžeme počátkem roku sjednat paušální daň.

DPP – Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce ( DPP ) je výhodný způsob, jak si legálně zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru zaměstnanci, kterým stačí přivýdělek. Dohoda o provedení práce musí být písemná. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti.   Vzorová smlouva DPP ke stažení.