Akciová společnost – a.s.

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Valná hromada je schopna