Družstvo

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo má nejméně 3 členy. Firma obsahuje označení „družstvo“. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů,