Podnikatelský účet

Podnikatelský účet sice není povinným, ale ulehčí nám v účetnictví spousty práce. Je vždy lepší mít jeden účet jen k podnikání vzhledem k větši přehlednosti v účetnictví. K založení účtu bude fyzická osoba potřebovat živnostenské oprávnění a průkaz totožnosti, v některých případech také osvědčení o registraci u finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ). Při sepisování smlouvy o vedení účtu bude