Druhy živností

Živnosti jsou rozděleny do 2 základních skupin – koncesované a ohlašovací. Živnosti ohlašovací jsou obsáhlejší a dělí se tak na 3 druhy (řemeslné, vázané a volné). Živnosti volné, jsou u podnikatelů nejrozšířenějším druhem živností a není nutná odborná způsobilost, tak jako u ostatních, které podléhají regulaci státu. Živnosti koncesované  Koncesované živnosti smějí být provozovány na