Průměrná hrubá měsíční mzda

Průměrná hrubá mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance za kalendářní měsíc. Průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice počítá Český statistický úřad z mezd, do kterých se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a

Čistá mzda – 2018

Čistá mzda představuje částku, která je zaměstnanci skutečně vyplacena, stává se reálným disponibilním příjmem domácností. Z hrubé mzdy se vypočítá odečtením zálohy na daň (příp. přičtením daňového bonusu) a pojistného sociálního a zdravotního pojištění. základní informace: Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává i pro rok 2018 na 15 procentech. Pokud jste zaměstnanec, nadále se

Mzda o svátcích

Pracuje-li zaměstananec o svátku, náleží mu mzda za odvedenou práci + náhradní volno (za dobu náhradního volna v rozsahu práce konané ve svátek přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku). Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na příplatku ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Pokud zaměstnanec nemohl pracovat, protože na jeho pracovní den

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší právně přípustná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci za práci v pracovněprávním vztahu. V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Stanovení minimální mzdy od 1. ledna 2018 je dvacátou změnou této mzdové veličiny od jejího zavedení a její výše činí 12 200,- Kč. 2007 leden 8 000 Kč 48,10 Kč/hod