Co je to provozovna?

Přesné vymezení, co se chápe pod pojmem provozovna, vymezuje živnostenský zákon. Obsahuje informaci, že provozovna je prostor, v němž se provozuje živnost. Jako provozovna se označuje také například automat nebo podobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo služeb a mobilní prodejna. Podnikání v provozovně musí podnikatel oznámit živnostenskému úřadu. Provozovna je následně zapsána do živnostenského rejstříku. Musí být řádně