Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je v současné době nejrozšířenější formou obchodní společnosti, kde za její dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol.