Mzda o svátcích

Pracuje-li zaměstananec o svátku, náleží mu mzda za odvedenou práci + náhradní volno (za dobu náhradního volna v rozsahu práce konané ve svátek přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku). Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na příplatku ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Pokud zaměstnanec nemohl pracovat, protože na jeho pracovní den