Přijímací pohovor – zaměstnavatel

Před samotným pohovorem je zapotřebí prostudování materiálů kandidáta, zhodnotit přinos daného uchazeče pro společnost. Počátkem přijímacího pohovoru je vhodné situaci „odlehčit“, aby se uchazeč rychleji „uklidnil“. Dobrou metodou je např. nabídnout něco k pití, zeptat se, zda firmu našel bez problémů (projevit zájem). Uchazeče seznámíme s nabízeným pracovním místem a zároveň zjištíme, zda má veškeré předpoklady a