Co je to Outsourcing?

Outsourcing znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti, který se specializuje na příslušnou činnost. Jedná se tedy o druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními firmou, ale na základě smlouvy (subdodavatelsky). Jako příklad uvedeme služby jako úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů. Outsourcing se považuje za

Daňové přiznání

Daňové přiznání je akt občana (fyzické osoby) či právnické osoby vůči státu, kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Nedoplatek daně následně státu zastoupenému finančním úřadem odvede, přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího období. Daňové přiznání se vztahuje vždy k

Mzda o svátcích

Pracuje-li zaměstananec o svátku, náleží mu mzda za odvedenou práci + náhradní volno (za dobu náhradního volna v rozsahu práce konané ve svátek přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku). Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na příplatku ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Pokud zaměstnanec nemohl pracovat, protože na jeho pracovní den

Podnikatelský plán

Dokument, který popisuje základní myšlenku vaší firmy, dlouhodobý cíl a cestu jak jej dosáhnout. Neopomíjí podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Při jeho studii se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Podnikatelský plán by měl obsahovat: cíle podnikatele financování rizikové faktory silné a slabé stránky konkurence

Které příjmy se nedaní?

Přivýdělek u zaměstnance do 6000 Kč za rok. Studenti, lidé pobírající důchod nebo rodičovský příspěvek s přivýdělkem do 15 000 Kč za rok. Dědictví Stipendia ze státních rozpočtů anebo příspěvky ze spolků či odborových organizací. Náhrada majetkové či nemajetkové újmy, odškodnění a pojistná plnění kromě náhrady za ztrátu příjmu nebo za poškození věci, která spadá