Druhy živností

Živnosti jsou rozděleny do 2 základních skupin – koncesované a ohlašovací. Živnosti ohlašovací jsou obsáhlejší a dělí se tak na 3 druhy (řemeslné, vázané a volné). Živnosti volné, jsou u podnikatelů nejrozšířenějším druhem živností a není nutná odborná způsobilost, tak jako u ostatních, které podléhají regulaci státu. Živnosti koncesované  Koncesované živnosti smějí být provozovány na

Živnostenský list

Před zahájením podnikání nebo jiné samostatné činnosti zvážíme, zda k činnosti, kterou budeme provozovat, vůbec potřebujeme živnostenské oprávnění. Pokud budeme například hudebníky, autory článků do novin, daňovými poradci nebo znalci, živnostenské oprávnění nepotřebujeme. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění.